Değişen ve gelişen dünya şartlarında ‘’Lüksünüz Standartımızdır’’ ilkesini benimseyerek çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu alanda ana faaliyet konularımız;

-Gayrimenkul portföyü oluşturmak,

-Portföyündeki gayrimenkulleri geliştirmek ,

-Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.

 

Gayrimenkul

RDP Gayrimenkul, İstanbul merkezli olup yatırım portföyünü oluştururken özellikle kentsel yenileme , yeni yapılanan site projeleri ve eski tarihi binaların renovasyonuna ilişkin projelere ağırlık vermektedir.

Şirket; Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Özelleştirme İdaresi tarafından duyurulan gayrimenkul ihalelerini yakından takip ederek gerektiğinde yerli ve/veya yabancı ortaklıklar da kurarak rekabet ortamında yer almaktadır.